Услови за враќање на производ

Производот може да се врати во рок од 15 дена од денот на приемот на пратката, при што производот мора да бидe неупотребуван, неоштетен и амбалажа неотворена.

Доколку производот е користен или оштетен и не ги содржи оригиналното пакување, купувачот нема право на замена или враќање на производот, и истиот производ ќе му биде вратен.

Во случај на враќање на средствата на купувачот, bandana.mk го враќа само износот за цената на производот, но не и трошокот за испорака кој го платил купувачот.

Горенаведените услови важат САМО за продажбите на онлајн продавницата www.bandana.mk.